Στις 21 & 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ένα πολύ σημαντικό, αλλά και ιστορικό γεγονός τόσο για  τα Γιάννενα, όσο και για την εξέλιξη του αεραθλήματος πανελληνίως με επίκεντρο την περιοχή μας. Πιλότοι και διευθυντικά στελέχη της Αλβανικής αεραθλητής Ομοσπονδίας, μας επισκέφτηκαν και παρακολούθησαν ειδικά μαθήματα εξοικείωσης έκτακτων πτητικών συμβάντων πετώντας από τους Λυγγιάδες και πάνω την παραλίμνια περιοχή των Λογγάδων. Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός τόσο για το ότι εμπιστεύθηκαν για την διεκπεραίωση του ειδικού αυτού σχολείου τους υπευθύνους εκπαιδευτές τριών ελληνικών σχολών αλεξιπτώτου πλαγιάς, την  Noborders ,την Olympicwings, και την Fly&Fun   που έχουν πιστοποίηση από την Ελληνική αεραθλητική Ομοσπονδία. Σημαντικό επίσης γιατί παραδοσιακά τα σχολεία αυτά οι πιλότοι της γείτονας χώρας τα πραγματοποιούσαν στα Σκόπια και συγκεκριμένα στην λίμνη Οχρίδα, εκεί βέβαια πήγαιναν και πολλοί  Έλληνες πιλότοι για το συγκεκριμένο σκοπό. Το σχολείο των  SIV όπως ονομάζεται στη γλώσσα του Αλεξ.πλαγιάς πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία μιας και οι καιρικές συνθήκες το επέτρεψαν. Οι αθλητές της Αλβανικής αεραθλητικής Ομοσπονδίας μείνανε πολύ ευχαριστημένοι τόσο για το επίπεδο της εκπαίδευσης που πήρανε όσο και για την  περιοχή .Για ακόμη μια φορά επιβεβαιώθηκαν οι δυνατότητες αλλά και η δυναμική που μπορεί να έχει η περιοχή για την προσέλκυση αθλητών του αλεξ.πλαγιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πρώτη φορά που επισκέπτεται τη χώρα επίσημα ομάδα αθλητών από ξένη ομοσπονδία για πραγματοποίηση αυτού του τύπου  εκπαίδευσης στην Ελλάδα, και μάλιστα από Έλληνες εκπαιδευτές.