Βίντεο από τις πτήσεις και τις μανούβρες που γίνανε από τους test-pilot της “Air Turquoise” κατά την πιστοποίηση του GYPS24 της LIttleCloud στην Ελβετία , στην λίμνη Léman.
Σχεδιαστής: Thomas Bourdeau