Τα τεστ πιστοποίησης του νέου Gyps 24 της LittleCloud που γίνονται στην Air Turquoise της Ελβετίας βρίσκονται στην τελική τους φάση. Το Gyps 24 τα πήγε περίφημα κατά την διαδικασία των τεστ αποδίδοντας ακριβώς τα αποτελέσματα που περίμεναν από την σχεδιαστική ομάδα της LC.
Το Gyps 24 έχει εύρος κιλών 85 – 105
Το αλεξίπτωτο κατατάσσεται στην D κατηγορία, τα τεστ θα δημοσιευτούν μόλις είναι διαθέσιμα , αλλά για την ώρα μπορεί να ανακοινωθεί με σιγουριά ότι στο spiral παίρνει D, επίσης C για την διαδρομή των φρένων και τα αυτιά με επιτάχυνση,( είναι ασταθή εφόσον ο πιλότος δεν τα τραβήξει όπως πρέπει, εάν ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα είναι σταθερά), όλα τα κλεισίματα με επιτάχυνση και χωρίς επιτάχυνση έχουν κατηγοριοποιηθεί με Α η Β !!!
Το D στο Spiral έχει να κάνει με το πόσο καλό χειρισμό έχει κανείς, κάποιος πιλότος που πετά σε αυτή την κατηγορία δεν έχει πρόβλημα κανένα το βγάλει από ένα δυνατό <<κολλημένο>> spiral. Πέρα από αυτό οι δυνάμεις G που αναπτύσσονται με το Gyps 24 σε ένα βαθύ spiral είναι ιδιαίτερα χαμηλές, απομακρύνοντας έτσι το ενδεχόμενο του ρίσκου να συμβεί κάποιο black out στον πιλότο.
Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν τα load test.
Περισσότερες πληροφορίες σύντομα !

Τα τεστ πιστοποίησης του νέου Gyps 24 της LittleCloud που γίνονται στην Air Turquoise της Ελβετίας βρίσκονται στην τελική τους φάση. Το Gyps 24 τα πήγε περίφημα κατά την διαδικασία των τεστ αποδίδοντας ακριβώς τα αποτελέσματα που περίμεναν από την σχεδιαστική ομάδα της LC.
Το Gyps 24 έχει εύρος κιλών 85 – 105
Το αλεξίπτωτο κατατάσσεται στην D κατηγορία, τα τεστ θα δημοσιευτούν μόλις είναι διαθέσιμα , αλλά για την ώρα μπορεί να ανακοινωθεί με σιγουριά ότι στο spiral παίρνει D, επίσης C για την διαδρομή των φρένων και τα αυτιά με επιτάχυνση,( είναι ασταθή εφόσον ο πιλότος δεν τα τραβήξει όπως πρέπει, εάν ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα είναι σταθερά), όλα τα κλεισίματα με επιτάχυνση και χωρίς επιτάχυνση έχουν κατηγοριοποιηθεί με Α η Β !!!
Το D στο Spiral έχει να κάνει με το πόσο καλό χειρισμό έχει κάποιος, κάποιος πιλότος που πετά σε αυτή την κατηγορία δεν έχει πρόβλημα κανένα το βγάλει από ένα δυνατό <<κολλημένο>> spiral. Πέρα από αυτό οι δυνάμεις G που αναπτύσσονται με το Gyps 24 σε ένα βαθύ spiral είναι ιδιαίτερα χαμηλές, απομακρύνοντας έτσι το ενδεχόμενο του ρίσκου να συμβεί κάποιο black out στον πιλότο.
Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν τα load test.
Περισσότερες πληροφορίες σύντομα !

Τα τεστ πιστοποίησης του νέου Gyps 24 της LittleCloud που γίνονται στην Air Turquoise της Ελβετίας βρίσκονται στην τελική τους φάση. Το Gyps 24 τα πήγε περίφημα κατά την διαδικασία των τεστ αποδίδοντας ακριβώς τα αποτελέσματα που περίμεναν από την σχεδιαστική ομάδα της LC.
Το Gyps 24 έχει εύρος κιλών 85 – 105
Το αλεξίπτωτο κατατάσσεται στην D κατηγορία, τα τεστ θα δημοσιευτούν μόλις είναι διαθέσιμα , αλλά για την ώρα μπορεί να ανακοινωθεί με σιγουριά ότι στο spiral παίρνει D, επίσης C για την διαδρομή των φρένων και τα αυτιά με επιτάχυνση,( είναι ασταθή εφόσον ο πιλότος δεν τα τραβήξει όπως πρέπει, εάν ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα είναι σταθερά), όλα τα κλεισίματα με επιτάχυνση και χωρίς επιτάχυνση έχουν κατηγοριοποιηθεί με Α η Β !!!
Το D στο Spiral έχει να κάνει με το πόσο καλό χειρισμό έχει κάποιος, κάποιος πιλότος που πετά σε αυτή την κατηγορία δεν έχει πρόβλημα κανένα το βγάλει από ένα δυνατό <<κολλημένο>> spiral. Πέρα από αυτό οι δυνάμεις G που αναπτύσσονται με το Gyps 24 σε ένα βαθύ spiral είναι ιδιαίτερα χαμηλές, απομακρύνοντας έτσι το ενδεχόμενο του ρίσκου να συμβεί κάποιο black out στον πιλότο.
Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν τα load test.
Περισσότερες πληροφορίες σύντομα !

Τα τεστ πιστοποίησης του νέου Gyps 24 της LittleCloud που γίνονται στην Air Turquoise της Ελβετίας βρίσκονται στην τελική τους φάση. Το Gyps 24 τα πήγε περίφημα κατά την διαδικασία των τεστ αποδίδοντας ακριβώς τα αποτελέσματα που περίμεναν από την σχεδιαστική ομάδα της LC.
Το Gyps 24 έχει εύρος κιλών 85 – 105
Το αλεξίπτωτο κατατάσσεται στην D κατηγορία, τα τεστ θα δημοσιευτούν μόλις είναι διαθέσιμα , αλλά για την ώρα μπορεί να ανακοινωθεί με σιγουριά ότι στο spiral παίρνει D, επίσης C για την διαδρομή των φρένων και τα αυτιά με επιτάχυνση,( είναι ασταθή εφόσον ο πιλότος δεν τα τραβήξει όπως πρέπει, εάν ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα είναι σταθερά), όλα τα κλεισίματα με επιτάχυνση και χωρίς επιτάχυνση έχουν κατηγοριοποιηθεί με Α η Β !!!
Το D στο Spiral έχει να κάνει με το πόσο καλό χειρισμό έχει κάποιος, κάποιος πιλότος που πετά σε αυτή την κατηγορία δεν έχει πρόβλημα κανένα το βγάλει από ένα δυνατό <<κολλημένο>> spiral. Πέρα από αυτό οι δυνάμεις G που αναπτύσσονται με το Gyps 24 σε ένα βαθύ spiral είναι ιδιαίτερα χαμηλές, απομακρύνοντας έτσι το ενδεχόμενο του ρίσκου να συμβεί κάποιο black out στον πιλότο.
Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν τα load test.
Περισσότερες πληροφορίες σύντομα !

Τα τεστ πιστοποίησης του νέου Gyps 24 της LittleCloud που γίνονται στην Air Turquoise της Ελβετίας βρίσκονται στην τελική τους φάση. Το Gyps 24 τα πήγε περίφημα κατά την διαδικασία των τεστ αποδίδοντας ακριβώς τα αποτελέσματα που περίμεναν από την σχεδιαστική ομάδα της LC.
Το Gyps 24 έχει εύρος κιλών 85 – 105
Το αλεξίπτωτο κατατάσσεται στην D κατηγορία, τα τεστ θα δημοσιευτούν μόλις είναι διαθέσιμα , αλλά για την ώρα μπορεί να ανακοινωθεί με σιγουριά ότι στο spiral παίρνει D, επίσης C για την διαδρομή των φρένων και τα αυτιά με επιτάχυνση,( είναι ασταθή εφόσον ο πιλότος δεν τα τραβήξει όπως πρέπει, εάν ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα είναι σταθερά), όλα τα κλεισίματα με επιτάχυνση και χωρίς επιτάχυνση έχουν κατηγοριοποιηθεί με Α η Β !!!
Το D στο Spiral έχει να κάνει με το πόσο καλό χειρισμό έχει κάποιος, κάποιος πιλότος που πετά σε αυτή την κατηγορία δεν έχει πρόβλημα κανένα το βγάλει από ένα δυνατό <<κολλημένο>> spiral. Πέρα από αυτό οι δυνάμεις G που αναπτύσσονται με το Gyps 24 σε ένα βαθύ spiral είναι ιδιαίτερα χαμηλές, απομακρύνοντας έτσι το ενδεχόμενο του ρίσκου να συμβεί κάποιο black out στον πιλότο.
Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν τα load test.
Περισσότερες πληροφορίες σύντομα !